Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

dab_w_konczycachWnaszej gminie występuje dziewięć pomników przyrody, w tym siedem dębów szypułkowych. W Kończycach Wielkich, przy ulicy Dolnej, rosną dwa szczególne okazy, którym w 2005 roku Wojewoda Śląski nadał imiona cieszyńskich książąt piastowskich. Liczący ponad 750 lat „Mieszko” to najstarszy dąb na Śląsku o obwodzie pnia 856 cm i wysokości 30 m, co zapewnia mu miejsce w grupie piętnastu największych dębów w Polsce. Młodszy i mniejszy „Przemko” ma około 450 lat, 29 m wysokości i 547 cm obwodu (wymiary obu dębów wg pomiarów wykonanych w latach 2015-2016, podawanych na stronie internetowej Rejestru Polskich Drzew Pomnikowych).          

W Kończycach Wielkich jest ponadto pięć innych dębów uznanych za pomniki przyrody: trzy w wieku około 450 lat (obwody od 410 do 543 cm) rosną na skraju lasu graniczącego z parkiem przy ulicy Zamkowej, jeden w wieku około 350 lat (obwód 440 cm) w pobliżu folwarku „Karłowiec” przy ulicy Zamkowej oraz kolejny nad potokiem Wschodnica (355 cm). Okazały dąb szypułkowy rośnie także w Pogwizdowie, w ogrodzie obok ulicy Cieszyńskiej. Ma on 470 cm obwodu, jego wiek szacuje się na około 350 lat. Na uwagę zasługuje również ponad 300-letnia lipa o wysokości 21 m i obwodzie pnia 525 cm, która znajduje się na granicy Pogwizdowa i Brzezówki, obok skrzyżowania ulic Ogrodowej, Zaleskiej i Hażlaskiej.

lipa 5a163

Ponad 300-letnia lipa drobnolistna na granicy Brzezówki i Pogwizdowa 

 

30 października 2013 r. zakończyła się realizacja zadań projektu „Rewitalizacja i promocja Pomników Przyrody z terenu Gminy Hażlach”, dofinansowanego z Unii Europejskiej z małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego celem było zachowanie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, czyli dębów szypułkowych „Mieszko” i „Przemko” w Kończycach Wielkich i lipy drobnolistnej w Pogwizdowie.


GALERIA ZDJĘĆ


Najstarsze dęby z Kończyc Wielkich, a także tak zwana Zielona Gruszka, zostały opisane w wydanej w roku 2006 książce „Sławne drzewa województwa śląskiego” autorstwa Aleksandra Żukowskiego.

A. Żukowski tak pisze o kończyckim „Mieszku”, dębie szypułkowym (łac. Quercus robur L.), zwanym śląskim Matuzalemem:

 

dab3 70bd9

Ponad 750-letni "Mieszko". Z lewej strony z tyłu 450-letni "Przemko"  
 
"Jest najgrubszym i jednym z najstarszych dębów szypułkowych w województwie śląskim. Za sprawą wieku i osiągniętych rozmiarów należy też do dębowej elity w Polsce. Imponuje swoją potęgą, obwodem pnia, wyniosłością korony. Przymioty owe, a także ludowe podanie sprawiły, iż był od dziesięcioleci drzewem znanym na Śląsku Cieszyńskim, jak również poza jego granicami. Wyrósł w zaciszu prowincjonalnego zaułka, z dała od utartych szlaków komunikacyjnych i turystycznych. Doczekał się jednak wielu publikacji godnych wybitnego przedstawiciela rodzimej dendroflory.

Owo niepospolitych rozmiarów drzewo rośnie w parku otaczającym dawny zamek Larischów i Thunów z przełomu XIX i XX wieku. Ostatnią „panią na włościach” była tu Gabriela - jedna z trzech córek hrabiego Eugeniusza Larisch-Mönnich i Marii Krystyny Gabrieli hrabiny von Stritez - urodzona 31 listopada 1872 r. odziedziczyła majątek Kończyce Wielkie z zamkiem i 300 ha gruntów. Wyszła za mąż za hrabiego Felixa Thun-Hohenstein. Hrabina Gabriela przez miejscową ludność wspominana jest jako „dobra pani”. Po zakończeniu II wojny światowej musiała opuścić rodzinny majątek. W przeciwieństwie do reszty rodziny pozostała jednak w Polsce. Aż do swojej śmierci w dniu 18 października 1957 r. mieszkała w Cieszynie, gdzie ufundowała budowę części szpitala.

Z potężnym dębem w Kończycach Wielkich związane jest podanie o wojennej wyprawie króla Jana III Sobieskiego pod oblężony Wiedeń. Przekazywana przez pokolenia wieść głosi, iż część polskiej husarii w 1683 r. przechodziła przez tereny Śląska Cieszyńskiego, kierując się z Krakowa przez Bielsko, Cieszyn i dalej w kierunku Jabłonkowa. Jeden z dziennych etapów marszu zakończono w podcieszyńskich Kończycach Wielkich. Po przybyciu taborów rozłożono obóz nieopodal zamku. Wokół stanął las żołnierskich namiotów. Konie wypasano na okolicznych łąkach i pojono w rzece Piotrówce. Podczas znojnego marszu padło kilka doborowych rumaków, które pochowano w pobliżu kilku starych dębów rosnących niedaleko zamku. Tutejszy hrabia, chcąc zrekompensować tę stratę, ofiarował wojsku kilka koni ze swojego stada. Nazajutrz sławna husaria wraz z taborami ruszyła dalej. Kiedy chorągwie jazdy opuszczały Kończyce wieśniacy słyszeli ponoć tęskne rżenie koni pogrzebanych obok dębów. Tłumaczono to sobie przywiązaniem zwierząt do rycerzy, którym uprzednio przez wiele lat wiernie służyły. Od tamtego wydarzenia, opodal potężnych dębów rosnących na skraju zamkowego parku, co jakiś czas dało się słyszeć uderzenia kopyt i tęskne rżenie koni. Ludzie omijali to miejsce, szeptali między sobą, że w parku straszą duchy husarskich rumaków. Aby położyć temu kres ktoś na jednym z dębów zawiesił wystrugany z drewna obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej. Skropiono to miejsce wodą święconą. Od tego czasu ustały tajemnicze rżenia w kończyckim parku. Tak głosi legenda. Warto odnotować, że po dziś dzień pamiętają o niej mieszkańcy Kończyc Wielkich".

Zielona Gruszka w Kończycach Wielkich to drzewo z gatunku grusza pospolita (Pyrus pyraster), rosnące od ponad 150 lat przy ulicy Brzozowej. Grusza ma 190 cm obwodu i 8 m. Jak wieść niesie posadzono ją w rocznicę zniesienia pańszczyzny w 1848 roku. Dlatego autor „Sławnych drzew województwa śląskiego” nazywa ją pamiątką zniesienia pańszczyzny:

 

grusza 279c9

  Ponad 150-letnia Zielona Gruszka. Obok ława ekonoma  
 
„Między Kończycami Wielkimi, Kończycami Małymi i Pruchną, na otwartej przestrzeni, przy wąskiej polnej drodze, stoi samotnie stara grusza. Wyraźnie już pochylone drzewo, o rachitycznie pogiętej koronie, znają w tej okolicy niemal wszyscy mieszkańcy. Od niepamiętnych czasów nazywają je po prostu... Zieloną Gruszką. Z gruszą związane jest ludowe podanie o jej posadzeniu na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Ponoć uczynili to kończyccy chłopi, chcąc w ten prosty sposób upamiętnić wydarzenie przełomowe dla ich społecznego statusu. Brak dokładnych danych odnoszących się do daty posadzenia drzewa. Wiadomo, iż jarzmo pańszczyzny zostało w zaborze austriackim uchylone w 1848 r. i na początku 1849 r. Uchwalonymi wtenczas ustawami zniesiono osobiste poddaństwo chłopów. Nastąpiło także ich uwłaszczenie.

Wiek gruszy szacowany w przybliżeniu na około 150 lat wydaje się potwierdzać osobliwe pochodzenie drzewa uzasadniane podaniem ustnie przekazywanym w tej okolicy od pokoleń. Niewykluczone, iż gruszkę posadzono po kilkunastu-kilkudziesięciu latach od zniesienia pańszczyzny, przy okazji kolejnej rocznicy tego wydarzenia, które aż do okresu II wojny światowej obchodzono w Cieszyńskiem bardzo uroczyście.

Także miejsce posadzenia drzewa nie było dziełem przypadku. Najstarsi mieszkańcy Kończyc Wielkich mawiali, że tam gdzie dziś rośnie Zielona Gruszka, w czasach pańszczyzny stała drewniana ława. Siadywał na niej zarządca dóbr pańskich, który pilnował porządku podczas prac polowych. Chłopi nie dość pilnie pracujący „na pańskim” otrzymywali za karę srogie baty i szturchańce. Feudalną sprawiedliwość wymierzano nie inaczej, jak w miejscu publicznym - na skraju pola, na drewnianej ławie. Niejednemu chłopu z podcieszyńskiej wsi pańszczyzna kojarzyła się głównie z obolałymi plecami opuchniętymi od razów ekonoma. Po zniesieniu pańszczyzny uznano, że grusza powinna rosnąć właśnie obok owej ławy ekonoma. Dziś ławy od dawna nie ma [jak widać na powyższej fotografii, lecz tym razem już tylko na historyczną pamiątkę, przy Zielonej Gruszce znowu stoi ława - przyp. red.], ale grusza należy do najbardziej znanych drzew w tej okolicy. Nawet przysiółek złożony z kilku domostw, położony w pobliżu historycznej gruszy, zowie się Przy Zielonej Gruszce. Taka też nazwa oznaczana jest na mapach (…).

Sędziwa grusza nosi piętno minionych lat. Mieszkańcy okolicy w gwarze cieszyńskiej mówią, gruszka jest oszkarpowano (obłamana) i już tylko jej wyrszczek rodzi psiorki (wierzchołek rodzi mało wartościowe owoce). Istotnie, w koronie drzewa licznie występują obumarłe gałęzie. Grusza jest pochylona w kierunku północno-zachodnim. Jej odziomek jest wypróchniały w środku i otwarty kilkoma dziuplami. Pień jest silnie skręcony i pobrużdżony szczelinami. Powierzchnia pod drzewem jest zadarniona, porośnięta maliniakiem. Od strony północnej rozciąga się pole uprawne".

 

 

 

 

 

 

 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca