Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Utrudnienia w ruchu ul. Długa w Hażlachu – wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej z ulicą Rudowską do ul. Długiej 100 od dnia 11 sierpnia 2020r.

Powszechny spis rolny

Test sprawności syren alarmowych

Złóż wniosek o dofinansowanie w MOBILNYM BIURZE Programu „Czyste Powietrze”

Projekt PFRON-u "Kompleksowa rehabilitacja"

Kasa na wsparcie dobrych pomysłów

Rejestr Danych Kontaktowych

W Kończycach Wielkich działają

Utrudnienia w ruchu ul. Długa w Hażlachu – wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej z ulicą Rudowską do ul. Długiej 100 od dnia 11 sierpnia 2020r.

Powszechny spis rolny

Test sprawności syren alarmowych

Złóż wniosek o dofinansowanie w MOBILNYM BIURZE Programu „Czyste Powietrze”

Projekt PFRON-u "Kompleksowa rehabilitacja"

Kasa na wsparcie dobrych pomysłów

Rejestr Danych Kontaktowych

W Kończycach Wielkich działają

SUBTRASA 24 C
SUBTRASA 124 N
SUBTRASA 13 Z
SUBTRASA 11 Y
TANDEMOWA TRASA ROWEROWA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH EUROREGIONU „ŚLĄSK CIESZYŃSKI”
„SZLAK ZAMKÓW NAD PIOTRÓWKĄ”

SUBTRASA 24 C

OZNAKOWANIE: KOLOR CZERWONY
KIERUNEK: CIESZYN – KACZYCE – ZEBRZYDOWICE
PRZEBIEG: Cieszyn, Pogwizdów (ul. Cieszyńska, ul. Akacjowa, ul. Ogrodowa), Brzezówka (ul. Zaleska)

Opis trasy:

Pogwizdów (Łysa)
Z ul. Cieszyńskiej skręt w prawo, w podporządkowaną ul. Akacjową, podjazd 150 m. Po 450 m przejazd na wprost przez skrzyżowanie z ul. Szkolną, podjazd 200 m i skręt w lewo w ul. Ogrodową. Po 800 m jazdy następne skrzyżowanie w Brzezówce.

Brzezówka
Skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Katowicką i Hażlaską. Przejazd na wprost przez ul. Katowicką w ul. Zaleską przez wieś Brzezówka – odcinek prosty. Po 1400 m kończy się asfalt. Dalej droga utwardzona – po niej 300 m i dojazd do skraju lasu. Drogę przegradza szlaban.

Brzezówka (las Kaczok)
Wjazd do lasu po ominięciu z prawej strony zapory. Poruszamy się po utwardzonej drodze leśnej – odcinek prosty około 400 m, skręcamy w prawo, po 200 m w lewo i po dalszych 250 m również skręcamy w lewo. Na rozdrożu z prawej strony włącza się subtrasa nr 124 N (niebieska) z Kończyc Wielkich.

SUBTRASA 124 N

OZNAKOWANIE: KOLOR NIEBIESKI
ZAKRES: KACZYCE – KOŃCZYCE WIELKIE – DĘBOWIEC
PRZEBIEG: Kaczyce (las „Kaczok”), Kończyce Wielkie (ul. Leśna, ul. Świerkowa, ul. Strażacka, ul. Ks. Kukli, ul. Ks. Olszaka), Hażlach (ul. Skoczowska), Dębowiec (ul. Katowicka)

Opis trasy:

Kończyce Wielkie (Odnóżka)
Z ul. Leśnej przekraczamy na wprost drogę wojewódzką nr 937 z pierwszeństwem przejazdu (ul. Cieszyńska) i wjeżdżamy w ul. Świerkową. Po nietrudnym przejeździe osiągamy płaskowyż z ładnym widokiem na okolicę. Skręcając w lewo wjeżdżamy w utwardzoną ul. Strażacką. 200 m jazdy i przy samotnej brzozie skręt w prawo – rozpoczyna się łagodny (600-metrowy) zjazd po utwardzonej drodze. Następnie skręcamy w prawo i włączamy się do ruchu asfaltowej ul. Ks. Kukli, biegnącej od Wygody. Po chwili most na Wschodnicy, a 300 m dalej skrzyżowanie dróg w centrum Kończyc Wielkich, gdzie zaczyna się ul. Ks. Olszaka.

Kończyce Wielkie (Centrum)
Do ul. Ks. Olszaka z lewej strony dochodzi ul. Kościelna, którą biegnie południkowo Subtrasa Rowerowa nr 13 Z (zielona) z Kończyc Małych do Hażlacha. Mijamy bar i liczne budynki mieszkalne w terenie pofałdowanym – podjazdy i zakręty. Po 900 m kończą się zabudowania Kończyc Wielkich – przejeżdżamy przez most na Piotrówce. Do następnego skrzyżowania (obok stacji paliw „Babilon”) pozostało jeszcze około 600 m – trzeba tylko pokonać dwa zakręty i długi podjazd. Zatrzymujemy się przed znakiem „STOP”.

Kończyce Wielkie (Babilon)
Przecinamy ruchliwą drogę wojewódzką nr 938 Pawłowice Śl. – Cieszyn (ul. Katowicka) i wjeżdżamy na wprost w ul. Skoczowską. Trasa idzie łagodnie w dół, pokonujemy dwa ostre zakręty, opuszczamy Gminę Hażlach a witamy Dębowiec.

SUBTRASA 13 Z

OZNAKOWANIE: KOLOR ZIELONY
ZAKRES: KOŃCZYCE MAŁE - KOŃCZYCE WIELKIE – ZAMARSKI – GUMNA
PRZEBIEG: Kończyce Małe (ul. Bławatkowa), Kończyce Wielkie (ul. Górna, ul. Zamkowa, ul. Kościelna, ul. Długa), Hażlach (ul. Kończycka, ul. Ogrodowa, ul. Główna, ul. Długa, ul. Lipowa, ul. Leśna), Zamarski (ul. Czarne Doły, ul. Szkolna, ul. Cieszyńska, ul. Gumieńska), Gumna

Opis trasy:

Kończyce Wielkie
Wjazd na teren Gminy Hażlach od strony ul. Bławatkowej w Kończycach Małych, dalej ul. Górną 750 m łagodnie pod górę na wysokość ponad 200 m n.p.m. Przy zabudowaniach byłego gospodarstwa stadniny koni skręcamy w prawo w ulicę Zamkową – zjazd w dół. Tracimy na wysokości prawie 40 m na odcinku 700 m. Dojeżdżamy w sąsiedztwo zabytkowych obiektów: zamku i kaplicy zamkowej Opatrzności Bożej. Poniżej zamku przed zakrętem skręcamy w lewo z ulicy Zamkowej. Zjeżdżamy w szutrowy trakt – alejkę na równinnej płaszczyźnie, która biegnie przez 500 m, równolegle do wyżej położonej ul. Dębina. Dojeżdżamy do dużego parkingu w sąsiedztwie boiska sportowego przy ul. Kościelnej. Powyżej zabytkowy drewniany kościół z XVIII wieku p.w. św. Michała Archanioła. Mijamy po lewej Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun, Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte. Dalej przez most na Piotrówce do skrzyżowania z ul. Ks. Kukli i ul. Ks. Olszaka, którymi biegnie Subtrasa Rowerowa 124 N (niebieska) z Kaczyc do Dębowca. Ulicę z pierwszeństwem przejazdu przekraczamy na wprost i wjeżdżamy w ul. Długą. Prawie 600-metrowy podjazd, odcinek w miarę prosty. Po lewej stronie mijamy kapliczkę. Po dalszych 600 m skrzyżowanie w pobliżu wieży triangulacyjnej na wysokości ponad 280 m n.p.m. W prawo odchodzi ul. Pilotów. Nasz szlak prosto dalej ul. Długą. Łagody zjazd, po 300 m bardziej stromy 100-metrowy odcinek. Po nim wypłaszczenie przy przejeździe przez zagajnik z mieszanym drzewostanem. Za nim wjeżdżamy do Hażlacha, gdzie zaczyna się ul. Kończycka, przedłużenie ul. Długiej. Po 300 m skrzyżowanie z bardzo ruchliwą ul. Cieszyńską (drogą wojewódzką 938). Wjeżdżamy na wprost w ul. Ogrodową. Po 200 m w lewo odchodzi ul. Siewna, my jedziemy dalej prosto do skrzyżowania poniżej Urzędu Gminy Hażlach.

Hażlach
Skrzyżowanie ul. Owocowej i Głównej. Z ul. Owocowej włączamy się do ruchu na ul. Główną z pierwszeństwem przejazdu. Po 100 m zjazd do mostku na Piotrówce. Za mostkiem podjazd, skręt w lewo, po 350 m przy okazałych dębach w Hażlachu skręcamy w prawo w ul. Długą z pierwszeństwem przejazdu, po dosłownie kilku metrach skręt w lewo w ul. Lipową (podporządkowaną). Zjazd w dół przez 300 m pomiędzy stawy. Teren na krótko staje się płaski, po czym ponowny podjazd. Skręt w prawo w ul. Leśną. Jedziemy wzdłuż lasu, odcinek ok. 100 m. Wkrótce mijamy ul. Myśliwską, dochodzącą z prawej, nasz szlak biegnie dalej po ul. Leśnej. Zjazd, po prawej stronie stawek, za nim mostek, od którego zaczyna się stromy 200 m podjazd. Droga przechodzi w ulicę Czarne Doły w Zamarskach , staje się kręta. Podjeżdżamy równolegle do skraju lasu, przebywamy jar. Systematycznie wspinamy się na wzniesienia do skrzyżowania dróg przy tzw. Korbelu. Dalej pod górę ulicą Szkolną Z lewej ul. Pasieki dochodzi Subtrasa Rowerowa nr 11Y (żółta) z Dębowca. Teraz jedziemy wspólnie. Po chwili cenny zabytkowy kościół drewniany p.w. św. Rocha w Zamarskach. Przejeżdżamy odcinki kostki brukowej, docieramy do centrum wsi w pobliżu przystanku PKS, Szkoły Podstawowej i OSP. Skrzyżowanie, znak „STOP” na wysokości 390 m n. p. m.

Zamarski (Centrum)
Włączamy się do ruchu w lewo na drogę do Cieszyna (ul. Cieszyńska) razem z subtrasą 11Y (żółta). Objeżdżamy od lewej z drugiej strony drewniany kościółek. Po 400 m skrzyżowanie Zamarski Krzepty. Żółty szlak rowerowy nr 11 Y odbija w prawo w kierunku Cieszyna (dalej ul. Cieszyńską). Nasz szlak skręca w lewo do Gumien ul. Gumieńską. Stąd bardzo pouczający widok na Beskid Śląski. Zjazd, pokonujemy zakręty. Trasa falista. Po 1300 m od centrum Zamarsk opuszczamy na kulminacji 382 m n. p. m. Gminę Hażlach i wjeżdżamy do Gminy Dębowiec.

SUBTRASA 11 Y

OZNAKOWANIE: KOLOR ŻÓŁTY
KIERUNEK: SKOCZÓW – DĘBOWIEC – ZAMARSKI – CIESZYN
PRZEBIEG: Gumna, Zamarski (ul. Pasieki, ul. Cieszyńska), Cieszyn

Opis trasy:

Wjazd od strony drogi Gumna – Dębowiec na ulicę Pasieki. Asfaltowa droga biegnie przez 700 m w dół. Drogę przecina potok Lutnia, który przekraczamy brodem. Zaczyna się stromy podjazd przez 1700 m aż do skrzyżowania z ul. Szkolną, którą od Hażlacha biegnie Subtrasa Rowerowa 13 Z (zielona). Ul. Szkolną podjazd w górę do ul. Cieszyńskiej. Przez centrum Zamarsk aż do skrzyżowania z podporządkowaną ul. Gumieńską obie trasy biegną razem. Tam skręcamy w prawo w kierunku Cieszyna. Mijamy zakład przetwórstwa pasz, zakręt o 90 stopni w lewo, za chwilę taki sam zakręt w prawo. Ulica biegnie w dół. Po prawej stronie mijamy kościół ewangelicki. Jeszcze 100 m w dół i dalej trasa biegnie po równym terenie aż do Pikiet, za którymi zaczyna się Cieszyn.

TANDEMOWA TRASA ROWEROWA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH EUROREGIONU „ŚLĄSK CIESZYŃSKI”

OZNAKOWANIE: KOLOR ŻÓŁTY I SYMBOL ROWERU TANDEM
KIERUNEK: PĘTLA KACZYCE GÓRNE – KOŃCZYCE WIELKIE – KOŃCZYCE MAŁE – KACZYCE DOLNE – KACZYCE GÓRNE
PRZEBIEG: Kaczyce Górne (las „Kaczok”), Brzezówka (ul. Zaleska, ul. Leśna, ul. Żniwna), Kończyce Wielkie (ul. Cieszyńska, ul. Świerkowa, ul. Strażacka, ul. Ks. Kukli, ul. Kościelna, ul. Zamkowa, ul. Górna), Kończyce Małe

Opis trasy:

20-kilometrowa trasa w większości przebiega przez opisane wyżej subtrasy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”. W lesie „Kaczok” biegnie od Kaczyc Górnych subtrasą 124 N (niebieska) i skręca w prawo na subtrasę 24 C (czerwona) do ul. Zaleskiej w Brzezówce. Zjazd z tej subtrasy w lewo na ul. Leśną, prosto przez skrzyżowanie z ul. Skrajną do ul. Żniwnej. W Kończycach Wielkich wjazd na ul. Cieszyńską (droga wojewódzka 937), z której zjazd w prawo na ul. Świerkową, którą przebiega subtrasa 124 N (niebieska). Dalej razem w lewo na ul. Strażacką, która łączy się później z ul. Ks. Kukli. W prawo do skrzyżowania w centrum Kończyc Wielkich i zjazd w lewo w ul. Kościelną, po której przebiega od Kończyc Małych subtrasa 13 Z (zielona). Z ul. Kościelnej przejazd szutrową alejką do ul. Zamkowej. Następnie skręt w prawo i podjazd pod górę, gdzie z lewej strony jest ul. Górna. Trasa biegnie teraz ul. Górną aż do granicy z Kończycami Małymi w Gminie Zebrzydowice.

SZLAK ZAMKÓW NAD PIOTRÓWKĄ”
Pieszo-rowerowa Polsko-Czeska Ścieżka Dziedzictwa Kulturowego

Uwaga: Prowadzi z Piotrowic w Republice Czeskiej przez Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Górne, Kończyce Małe do Kończyc Wielkich. Na terenie Gminy Hażlach zaczyna się w Kończycach Wielkich na ul. Górnej. Dalej przebiega tą samą drogą jak wyżej opisana Subtrasa Rowerowa Euroregionu „Śląsk Cieszyński” 13 Z (zielona) z Kończyc Małych przez Hażlach i Zamarski do Gumien.

Opis szlaków rowerowych postał w oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie Stowarzyszenia „Olza”.

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca