Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

 

 

PETYCJE ZŁOŻONE W ROKU 2019

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 06.12.2019 r.:

 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

Uchwała Nr I/6/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 06.12.2019 r.:

 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Uchwała Nr I/6/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 18.11.2019 r.:

 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

Uchwała Nr I/5/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku

 

Wnioskodawca:

Robert Łaniewski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa, petycja z dnia 14.10.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji część 2 (w formacie pdf)

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 03.10.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 26.08.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)  

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 07.06.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 28.05.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 

Wnioskodawcy:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 08.03.2019 r.:


Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA", Xs - Events Sp. z o.o. Sp. k., ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa


 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Załączniki:
Konspekt edukacyjny
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
Fot. 4

 

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 

  Zbiorcza informacja o złożonych petycjach:  

Zbiorcza informacja nt. petycji złożonych w 2019 roku (w formacie pdf)

*               *               * 

 

PETYCJE ZŁOŻONE W ROKU 2018  

 

Wnioskodawcy:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 13.09.2018 r.,

S4E S.A., ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, Spółka zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000034998 , NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368:   


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 


Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 20.09.2018 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)   

 

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 09.11.2018 r.: 


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)

 

  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach:  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku (w formacie pdf)

  

 

*               *               *

 

 PETYCJE ZŁOŻONE W ROKU 2017  

 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, petycja z dnia 06.02.2017 r.: 


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)    

 

   Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach:  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku (w formacie pdf)

 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca