Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

 

Dane na dzień 31.12.2019 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 718
Hażlach - 2516
Kończyce Wielkie - 1878
Pogwizdów - 3523 
Rudnik - 503
Zamarski - 1405
Razem: 10 543 osoby

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1121 mężczyzn i 1078 kobiet, 18 lat: 53 mężczyzn i 57 kobiet, 19-70 lat: 3673 mężczyzn i 3767 kobiet, 71 lat i więcej: 309 mężczyzn i 485 kobiet.

Na dzień 31.12.2019 r. na pobyt czasowy były zameldowane 224 osoby (108 mężczyzn i 116 kobiet). Liczba osób z zagranicy zameldowanych w 2019 r. - 24 (17 mężczyzn i 7 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 80 osób (32 mężczyzn i 48 kobiet). 
W 2019 roku kobiety zameldowane na pobyt stały oraz czasowy na terenie gminy Hażlach urodziły 133 dzieci (60 chłopców i 73 dziewczynki).
89 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2019 roku zmarło 86 osób (49 mężczyzn i 37 kobiet).

Dane na dzień 31.12.2018 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 702
Hażlach - 2482
Kończyce Wielkie - 1859
Pogwizdów - 3552 
Rudnik - 481
Zamarski - 1404
Razem: 10 480 osób

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1102 mężczyzn i 1058 kobiet, 18 lat: 56 mężczyzn i 56 kobiet, 19-70 lat: 3697 mężczyzn i 3778 kobiet, 71 lat i więcej: 280 mężczyzn i 453 kobiety.

Na dzień 31.12.2018 r. na pobyt czasowy było zameldowanych 260 osób (126 mężczyzn i 134 kobiety). Liczba osób z zagranicy zameldowanych w 2018 r. - 28 (16 mężczyzn i 12 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 98 osób (43 mężczyzn i 55 kobiet). 
W 2018 roku kobiety zameldowane na pobyt stały oraz czasowy na terenie gminy Hażlach urodziły 99 dzieci (48 chłopców i 51 dziewczynek).
114 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2018 roku zmarły 93 osoby (47 mężczyzn i 46 kobiet).

Dane na dzień 31.12.2017 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 698
Hażlach - 2460
Kończyce Wielkie - 1864
Pogwizdów - 3571 
Rudnik - 479
Zamarski - 1382
Razem: 10 454 osoby

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1107 mężczyzn i 1070 kobiet, 18 lat: 59 mężczyzn i 50 kobiet, 19-70 lat: 3683 mężczyzn i 3771 kobiet, 71 lat i więcej: 266 mężczyzn i 448 kobiet.

Na dzień 31.12.2017 r. na pobyt czasowy było zameldowanych 290 osób (145 mężczyzn i 145 kobiet). Liczba osób z zagranicy zameldowanych w 2017 r. - 22 (11 mężczyzn i 11 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywały 202 osoby (91 mężczyzn i 111 kobiet). 
W 2017 roku kobiety zameldowane na pobyt stały oraz czasowy na terenie gminy Hażlach urodziły 112 dzieci (59 chłopców i 53 dziewczynki).
100 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2017 roku zmarło 80 osób (45 mężczyzn i 35 kobiet).


Dane na dzień 31.12.2016 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 703
Hażlach - 2424
Kończyce Wielkie - 1862
Pogwizdów - 3571 
Rudnik - 484
Zamarski - 1382
Razem: 10 426 osób

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1111 mężczyzn i 1062 kobiety, 18 lat: 51 mężczyzn i 59 kobiet, 19-70 lat: 3670 mężczyzn i 3758 kobiet, 71 lat i więcej: 263 mężczyzn i 452 kobiety.

Na dzień 31.12.2016 r. na pobyt czasowy było zameldowanych 279 osób (145 mężczyzn i 134 kobiety). Liczba osób z zagranicy - 14 (5 mężczyzn i 9 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywały 184 osoby (83 mężczyzn i 101 kobiet). 
W 2016 roku kobiety zameldowane na pobyt stały oraz czasowy na terenie gminy Hażlach urodziły 126 dzieci (67 chłopców i 59 dziewczynek).
105 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2016 roku zmarło 85 osób (38 mężczyzn i 47 kobiet).

Dane na dzień 31.12.2015 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 703
Hażlach - 2401
Kończyce Wielkie - 1857
Pogwizdów - 3564 
Rudnik - 481
Zamarski - 1388
Razem: 10 394 osoby

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1093 mężczyzn i 1053 kobiety, 18 lat: 68 mężczyzn i 69 kobiet, 19-70 lat: 3669 mężczyzn i 3724 kobiety, 71 lat i więcej: 257 mężczyzn i 461 kobiet.

Na dzień 31.12.2015 r. na pobyt czasowy było zameldowanych 266 osób (130 mężczyzn i 136 kobiet). Liczba osób z zagranicy - 23 (15 mężczyzn i 8 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 175 osób (81 mężczyzn i 94 kobiety). 
W 2015 roku kobiety zameldowane na pobyt stały oraz czasowy na terenie gminy Hażlach urodziły 104 dzieci (49 chłopców i 55 dziewczynek).
116 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2015 roku zmarły 83 osoby (43 mężczyzn i 40 kobiet).

Dane na dzień 31.12.2014 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 701
Hażlach - 2401
Kończyce Wielkie - 1868
Pogwizdów - 3576 
Rudnik - 462
Zamarski - 1385
Razem: 10 393 osoby

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1120 mężczyzn i 1076 kobiet, 18 lat: 58 mężczyzn i 56 kobiet, 19-70 lat: 3644 mężczyzn i 3697 kobiet, 71 lat i więcej: 269 mężczyzn i 473 kobiety.

Na dzień 31.12.2014 r. na pobyt czasowy było zameldowanych 385 osób (196 mężczyzn i 189 kobiet). Liczba osób z zagranicy - 13 (8 mężczyzn i 5 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 189 osób (88 mężczyzn i 101 kobiet). 
W 2014 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 129 dzieci (76 chłopców i 53 dziewczynki).
118 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2014 roku zmarło 87 osób (47 mężczyzn i 40 kobiet).

Dane na dzień 31.12.2013 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 693
Hażlach - 2389
Kończyce Wielkie - 1850
Pogwizdów - 3593 
Rudnik - 465
Zamarski - 1385
Razem: 10 375 osób

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1112 mężczyzn i 1081 kobiet, 18 lat: 86 mężczyzn i 72 kobiety, 19-70 lat: 3605 mężczyzn i 3682 kobiety, 71 lat i więcej: 266 mężczyzn i 471 kobiet.

Na pobyt czasowy było zameldowanych 316 osób (162 mężczyzn i 154 kobiety). Liczba osób z zagranicy - 17 (11 mężczyzn i 6 kobiet). 
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 178 osób (83 mężczyzn i 95 kobiet). 
W 2013 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 116 dzieci (58 chłopców i 58 dziewczynek).
78 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Hażlach wstąpiło w związek małżeński.   
W 2013 roku zmarło 81 osób (42 mężczyzn i 39 kobiet).

Dane na dzień 31.12.2012 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 672
Hażlach - 2373
Kończyce Wielkie - 1850
Pogwizdów - 3605 (w tym 1337 na osiedlu mieszkaniowym i 2268 poza osiedlem)
Rudnik - 465
Zamarski - 1372
Razem: 10 337 osób

Stali mieszkańcy wg grup wiekowych:
Przedział 0-17 lat: 1146 mężczyzn i 1084 kobiet, 18 lat: 59 mężczyzn i 71 kobiet, 19-70 lat: 3604 mężczyzn i 3657 kobiet, 71 lat i więcej: 248 mężczyzn i 468 kobiet.

Na pobyt czasowy było zameldowanych 281 osób (141 mężczyzn i 140 kobiet).
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 13 osób (8 mężczyzn i 5 kobiet).
W 2012 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 127 dzieci (66 chłopców i 61 dziewczynek).
W 2012 roku zmarło 87 osób (54 mężczyzn i 33 kobiety).

Dane na dzień 31.12.2011 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 669
Hażlach - 2335
Kończyce Wielkie - 1845
Pogwizdów - 3586 (w tym 1354 na osiedlu mieszkaniowym i 2232 poza osiedlem)
Rudnik - 466
Zamarski - 1365
Razem: 10 266 osób

Na pobyt czasowy było zameldowanych 298 osób (141 mężczyzn i 157 kobiet).
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 13 osób (8 mężczyzn i 5 kobiet).
W 2011 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 123 dzieci (64 chłopców i 59 dziewczynek).
W 2011 roku zmarło 68 osób (35 mężczyzn i 33 kobiety).

Dane na dzień 31.12.2010 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 671
Hażlach - 2293
Kończyce Wielkie - 1851
Pogwizdów - 3580 (w tym 1372 na osiedlu mieszkaniowym i 2208 poza osiedlem)
Rudnik - 451
Zamarski - 1350
Razem: 10 196 osób

Na pobyt czasowy było zameldowanych 378 osób (190 mężczyzn i 188 kobiet).
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 13 osób (10 mężczyzn i 3 kobiety).
W 2010 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 145 dzieci (73 chłopców i 72 dziewczynki).
W 2010 roku zmarło 87 osób (47 mężczyzn i 40 kobiet).


Dane na dzień 31.12.2009 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 664
Hażlach - 2263
Kończyce Wielkie - 1848
Pogwizdów - 3547 (w tym 1362 na osiedlu mieszkaniowym i 2185 poza osiedlem)
Rudnik - 454
Zamarski - 1339
Razem: 10 115 osób

Na pobyt czasowy było zameldowanych 279 osób (137 mężczyzn i 142 kobiety).
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 25 osób (22 mężczyzn i 3 kobiety).
W 2009 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 125 dzieci (67 chłopców i 58 dziewczynek).
W 2009 roku zmarły 94 osoby (54 mężczyzn i 40 kobiet).

 

Dane na dzień 31.12.2008 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 643
Hażlach - 2221
Kończyce Wielkie - 1857
Pogwizdów - 3539 (w tym 1371 na osiedlu mieszkaniowym i 2168 poza osiedlem)
Rudnik - 453
Zamarski - 1286
Razem: 9 999 osób

Na pobyt czasowy były zameldowane 272 osoby (130 mężczyzn i 142 kobiety).
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 51 osób (47 mężczyzn i 4 kobiety).
W 2008 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 137 dzieci (69 chłopców i 68 dziewczynek).
W 2008 roku zmarło 69 osób (34 mężczyzn i 35 kobiet).

 

Dane na dzień 31.12.2007 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 629
Hażlach - 2175
Kończyce Wielkie - 1844
Pogwizdów - 3499 (w tym 1374 na osiedlu mieszkaniowym i 2125 poza osiedlem)
Rudnik - 451
Zamarski -1280
Razem: 9 878 osób

Na pobyt czasowy były zameldowane 263 osoby (120 mężczyzn i 143 kobiety).
Na pobycie czasowym za granicą przebywało 40 osób (34 mężczyzn i 6 kobiet).
W 2007 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 124 dzieci (66 chłopców i 58 dziewczynek).
W 2007 roku zmarło 59 osób (38 mężczyzn i 21 kobiet).


Dane na dzień 31.12.2006 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały:
Brzezówka - 616
Hażlach - 2121
Kończyce Wielkie - 1832
Pogwizdów - 3476 (w tym 1405 na osiedlu mieszkaniowym i 2071 poza osiedlem)
Rudnik - 450
Zamarski - 1266
Razem: 9 761 osób

Na pobyt czasowy było zameldowanych 248 osób (130 mężczyzn i 118 kobiet). Na pobycie czasowym za granicą przebywało 37 osób (30 mężczyzn i 7 kobiet).
W 2006 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 125 dzieci (60 chłopców i 65 dziewczynek).
W 2006 roku zmarły 82 osoby.

Dane na dzień 31.12.2005 roku

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zameldowanych na pobyt stały: 
Brzezówka – 638
Hażlach – 2090
Kończyce Wielkie – 1815
Pogwizdów - 3456 (w tym 1435 na osiedlu mieszkaniowym i 2021 poza osiedlem)
Rudnik – 453
Zamarski - 1241 
W sumie: 9 693 osoby

Na pobyt czasowy było zameldowanych 258 osób (133 mężczyzn i 125 kobiet). Na czasowym pobycie za granicą przebywało16 osób (12 mężczyzn i 4 kobiety) z terenu gminy Hażlach.
W 2005 roku kobiety zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Hażlach urodziły 116 dzieci (64 chłopców i 52 dziewczynki). W 2005 roku zmarły 74 osoby (39 mężczyzn i 35 kobiet).

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca