Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

foto


W piątek 14 sierpnia nastąpił odbiór ostatniego, brakującego odcinka chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie. Gmina Hażlach inwestycję wykonała w ramach umowy o pomocy rzeczowej z Powiatem Cieszyńskim. Chodnik z kostki brukowej o długości 525 m i szerokości 2 m powstał na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tulipanową do granic Miasta Cieszyna. W odbiorze, obok wójta Grzegorza Sikorskiego, miejscowych radnych Aleksandry Melcher, Piotra Krupy i Piotra Trzaskalskiego, przedstawicieli wykonawcy i nadzoru technicznego, uczestniczyła również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie Magdalena Suchanek-Kowalska.

baner


Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy, iż właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Hażlach, których budynki podłączone są do kanalizacji sanitarnej, decyzją Wójta Gminy Hażlach proszeni są o podawanie aktualnych odczytów stanu licznika wody, które będą podstawą do wystawienia faktury za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

baner


W związku z wystąpieniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Hażlach oraz interwencjami mieszkańców Wójt Gminy Hażlach prosi właścicieli nieruchomości o regularne wykaszanie działek i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ww. rośliny.

foto


11 sierpnia odbyło się spotkanie Wójta Gminy Hażlach Grzegorz Sikorskiego z przedstawicielami nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to jest Tomaszem Szczepanikiem – Dyrektorem Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Beatą Bieniek – Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Cieszynie. Jego przedmiotem była ocena stanu koryta rzeki Piotrówki w rejonie mostu na drodze powiatowej 2621 S, czyli obok zmodernizowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej. W minionych latach dochodziło w tym miejscu do występowania wód Piotrówki z brzegów i zalewania okolicznego terenu.

plakat


Stowarzyszenie Miłośników Gminy Hażlach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, podobnie jak miało to miejsce w roku 2019, organizuje „Święto Ziół”. Tym razem odbędzie się ono w Hażlachu na placu przy Domu Przyrodnika.

foto


Na ukończeniu jest boisko wielofunkcyjne, budowane od końca marca bieżącego roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach Wielkich. Już od nowego roku szkolnego będzie ono służyć dziatwie szkolnej, która otrzyma do dyspozycji obiekt o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 x 44 m wraz z piłkochwytami, odwodnieniem i niezbędnym wyposażeniem sportowym. Wcześniej w tym miejscu znajdowało się boisko z nawierzchnią asfaltową, zamknięte kilka lat temu z powodu złego stanu technicznego.

logotyp


Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie otrzymało kolejną dotację. Tym razem w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” w kwocie 5 tys. złotych, na realizację projektu pt. „Eko-Serce”. Projekt ma aspekt ekologiczny – zbiórka plastikowych nakrętek, charytatywny – zebrane nakrętki będą sprzedawane, a pozyskane środki przekazane na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z naszej wsi, historyczny – nawiązanie do postaci mocno związanej z naszą miejscowością hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein oraz aranżacyjny – nasadzenie roślin i krzewów.

foto


Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk od początku wakacji realizuje projekt PLAŻA, dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie”. W miejscowym Parku obok sceny powstała piaszczysta strefa relaksu z leżakami, parasolkami i mnóstwem zabawek. Jest też tratwa piratów. W ramach projektu w każdą sobotę organizowane jest wieczorne kino plenerowe. Na wielkim ekranie najmłodsi mogą obejrzeć bajki ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (g. 20.30), a dorośli kultowe polskie komedie, np. „Sami Swoi” i „Jak rozpętałem II wojnę światową” (g. 21.00).

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca